Prof. Dr. Ing. DRAGOª PARASCHIV TEHNOLOGII DE RECONDIÞIONARE ªI PROCESÃRI ALE SUPRAFEÞELOR METALICE

Cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10

Autoclave Prezentele prevederi se aplica autoclavelor cu foc direct sau incalzite electric in care se genereaza abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare si cercetari de laborator. Aburul produs nu se furnizeaza altor instalatii. Instalarea autoclavelor medico-sanitare se va face intr-o incapere care poate servi ca laborator, sala de lucru etc.

  • Cod: Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.
  • Ordinul / | Legislatie gratuita
  • 1 lună provocare de pierdere în greutate
  • Cum să slăbești cu o mobilitate slabă
  • Pierdere in greutate qivana

In fata arzatorului, spatiul liber va fi de cel putin 1,5 m. Instalatia de ardere a combustibilului va fi astfel realizata incat sa fie posibila evacuarea gazelor de ardere din incaperea in care este montata autoclava. Sunt interzise lucrarile cu substante inflamabile si explozive in incaperile unde sunt amplasate autoclave cum să slăbești în spate foc direct.

Autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct in sala de operatii, pe coridoare sau in locuri de trecere. Acestea pot fi instalate intr-o incapere langa sala de operatii. Se interzice instalarea autoclavelor cu foc direct in clase amenajate ca laboratoare sau in laboratoarele din scoli.

Acestea pot fi amplasate intr-o incapere langa sala de clasa sau laboratorul respectiv. Autorizarea functionarii si inregistrarea recipientelor sub presiune 4. Recipientele sub presiune care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice vor putea fi puse in functiune si date in exploatare numai daca unitatea detinatoare a obtinut autorizatia de functionare eliberata conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune prevazute la pct. Documentatia intocmita conform pct. Documentatia incompleta va fi inapoiata unitatii detinatoare pentru a fi completata, iar data verificarii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea acesteia.

La data stabilita pentru efectuarea verificarilor, unitatea detinatoare trebuie sa pregateasca instalatia, avand incercarile de casa efectuate cu rezultate corespunzatoare mentionate intr-un proces-verbal. De asemenea, va asigura personalul de deservire si auxiliar necesar. In cazul recipientelor sub presiune inchiriate cu exceptia cazurilor cand se inchiriaza din alte tarila verificare va participa atat RSVTI al unitatii detinatoare, cat si cel din unitatea care a inchiriat recipientul sub presiune.

Recipientele sub presiune care se monteaza din subansambluri la locul de functionare vor fi pregatite si prezentate de catre unitatea care a executat montajul la verificarile in vederea autorizarii functionarii. In acest caz, la verificari nu trebuie sa lipseasca RSL al unitatii de montare respective.

Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune se acorda numai daca in urma verificarilor efectuate se constata indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta prescriptie tehnica.

Prof. Dr. Ing. DRAGOª PARASCHIV TEHNOLOGII DE RECONDIÞIONARE ªI PROCESÃRI ALE SUPRAFEÞELOR METALICE

In cazul acordarii autorizatiei de functionare, in procesul-verbal incheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificarilor efectuate se vor mentiona parametrii de functionare aprobati, precum si data ziua, luna si anul stabilita pentru urmatoarea verificare tehnica periodica. Daca recipientele sub presiune nu sunt pregatite pentru efectuarea verificarilor sau in cazul constatarii unor lipsuri sau deficiente, care vor fi mentionate intr-un proces-verbal, autorizatia de functionare nu va fi acordata.

Recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare de catre RSVTI al unitatii detinatoare, conform pct. Transmiterea listei se va efectua in luna ianuarie a fiecarui an pentru anul precedent si va cuprinde datele prevazute in anexa D nr.

Evidenta recipientelor sub presiune va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru, conform modelului din anexa D, pentru cele prevazute la pct. Unitatea detinatoare este obligata sa pastreze in conditii corespunzatoare cartea recipientului - partea de exploatare si sa o transmita odata cu acesta in cazul instrainarii vanzarii. Verificari tehnice pentru autorizarea functionarii 4. In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare in cazurile prevazute de prezenta prescriptie tehnica va efectua urmatoarele verificari: a verificarea existentei documentatiei tehnice de insotire a recipientului sub presiune, conform pct.

Verificarile se vor efectua la locul de functionare. NOTA: Pentru autorizarea functionarii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului se vor lua in considerare prevederile pct.

Pe baza verificarilor efectuate cu rezultate corespunzatoare se va acorda autorizatia de functionare si se va stabili data la care urmeaza sa se efectueze urmatoarea verificare tehnica periodica, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice a se vedea cap.

In cazul recipientelor sub presiune montate pe platforme deplasabile sau care se livreaza incarcate cu fluidul de lucru, la care nu se repeta verificarile la detinator, conform pct.

Pentru celelalte recipiente sub presiune, termenele scadente se stabilesc tinand seama de datele la care au fost efectuate verificarile la constructor, chiar daca unele din operatiile de verificare nu se mai repeta.

cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 lipedema succes în pierderea în greutate

In cazul unor recipiente sub presiune sau elemente ale acestora, care datorita modului de proiectare, executie, montare sau exploatare necesita verificari si incercari cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 masurari de deformatii etc.

Acestea vor fi prevazute in documentatia de executie si inscrise in documentatia tehnica, precizandu-se felul, volumul, conditiile de executie si criteriile de acceptare, precum si periodicitatea efectuarii lor in timpul exploatarii. Recipientele montate pe platforme deplasabile vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe placute speciale, urmatoarele date: - nr.

Verificarea existentei documentatiei tehnice Documentatia tehnica minima necesara obtinerii autorizatiei de functionare este: a declaratia de conformitate eliberata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactata sau tradusa in limba romana; b instructiuni de utilizare exploatare elaborate de producator, redactate in limba romana, care vor cuprinde cel putin informatiile prevazute la pct. Verificarea conditiilor de instalare Verificarea conditiilor de instalare consta in verificarea respectarii prevederilor cuprinse in cap.

Revizia interioara Revizia interioara consta in verificarea interioara si verificarea exterioara a recipientului sub presiune, astfel: a verificarea interioara - examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la interior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate, precum si a comportarii recipientului fata de actiunea fluidului continut; b verificarea exterioara - examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la exterior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate si a depistarii eventualelor defecte ca urmare a operatiilor de transport si montare, precum si a comportarii recipientului fata de actiunea mediului ambiant.

Verificarea exterioara va cuprinde si verificarea existentei marcajului de conformitate CE sau CS si a informatiilor prevazute la pct. In cazul recipientelor sub presiune noi care urmeaza sa fie puse in functiune pentru prima dataefectuarea verificarii interioare nu este obligatorie si poate fi efectuata numai verificarea exterioara.

Incercarea de presiune hidraulica 4.

ORDIN Nr. 305 din 5 decembrie 2003

Incercarea de presiune hidraulica se executa numai daca rezultatele verificarilor anterioare au fost corespunzatoare. Incercarea de presiune hidraulica nu este obligatorie daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a incercarea de presiune hidraulica a fost executata la unitatea constructoare si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul sub presiune a fost protejat conservat corespunzator de exemplu: cu gaz inert la expedierea de la unitatea constructoare, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea ca mediul exterior sa actioneze asupra interiorului si exteriorului acestuia; b recipientul sub presiune nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare; c in timpul instalarii nu au fost executate lucrari de sudare la corpul recipientului sub presiune.

Incercarea de presiune hidraulica se executa cu apa sau alt lichid neutru, la o presiune stabilita conform documentatiei tehnice. Temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca 50 grade C, iar temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a recipientului sub presiune, dar nu mai putin de 15 grade C.

In acest scop, lichidul de incercare va avea o anumita temperatura stabilita de unitatea care efectueaza incercarea montatoare, reparatoare sau detinatoare, dupa cazastfel incat sa se evite aparitia unor socuri termice periculoase in peretii recipientului. Se vor lua masuri pentru evitarea pericolului de inghetare a lichidului din recipient. Incercarea de presiune hidraulica se va executa astfel incat ridicarea si coborarea presiunii sa se faca continuu si fara socuri.

Se recomanda ca in cazul recipientelor sub presiune cu parametri ridicati presiune, capacitate, temperatura presiunile sa fie inregistrate pierdere în greutate costco toata durata incercarii.

cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 pierde 26 de grăsime corporală

Aceasta conditie va fi precizata in documentatia tehnica. In timpul umplerii cu lichidul de incercare se vor lua masuri pentru eliminarea completa a aerului, astfel incat sa nu se produca pungi de aer in interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit incat evacuarea aerului sa evite crearea unei presiuni periculoase in recipient in timpul umplerii. In timpul incercarii de presiune hidraulica gaurile de control prevazute la inelele de compensare vor fi accesibile pentru examinare.

Dupa incercare gaurile se vor putea astupa cu dopuri filetate. In timpul incercarii de presiune hidraulica recipientul va fi prevazut cu un al doilea manometru de control, in plus fata de manometrul de incercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult egala cu 2,5.

Manometrele vor fi astfel alese incat valoarea presiunii de incercare sa se citeasca pe treimea mijlocie a scarii gradate. Este interzisa executarea oricaror lucrari, in vederea inlaturarii unor neetanseitati, in timp ce recipientul se afla sub presiune. Durata de mentinere a recipientului la presiunea de incercare va fi stabilita prin documentatia tehnica, insa nu va fi mai mica de 10 minute.

Aceasta va fi inscrisa in cartea recipientului - partea de exploatare. Examinarea suprafetelor recipientului se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS. Incercarea de presiune hidraulica se considera reusita daca nu se constata: - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor recipientului; - picaturi lacrimari sau scurgeri pe la imbinarile sudate, in materialul de baza, la imbinarile mandrinate sau la imbinarile demontabile.

In cazul in care la incercarile de presiune hidraulica se vor constata defecte care depasesc conditiile de admisibilitate prevazute, defectele se vor inlatura, dupa care incercarile respective vor fi repetate.

In scopul obtinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioara recipientului va fi cat mai uscata posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apa.

Dupa executarea incercarii de presiune hidraulica sunt interzise orice lucrari de sudare, deformari la rece sau la cald la elementele recipientului care lucreaza sub presiune. Incercarea de presiune hidraulica se poate inlocui cu cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 incercare de presiune pneumatica, executata cu aer sau alt gaz neutru, in cazuri justificate prin proiect, de exemplu atunci cand: a captuselile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate in interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de incercare; b greutatea lichidului introdus in recipient este mare, determinand dimensionari exagerate ale fundatiilor, planseelor sau elementelor recipientului; c in conditii de santier, daca atat procurarea apei de o anumita calitate, cat si evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzator.

Incercarea de presiune pneumatica prevazuta la pct. In timpul incercarii se vor lua masuri pentru mentinerea unei temperaturi constante a gazului introdus in recipient, astfel incat presiunea sa nu varieze din cauza temperaturii gazului. In timpul incercarii de presiune pneumatica unitatea care efectueaza incercarea montatoare, reparatoare sau detinatoare, dupa caz va lua masuri speciale de protectie a muncii.

Conditiile de efectuare a incercarii si masurile de protectie a muncii se vor stabili prin instructiuni intocmite de proiectant impreuna cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau detinatoare, care vor fi anexate la documentatia tehnica.

Incercarea de presiune pneumatica se considera reusita daca nu se constata: - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor recipientului; - neetanseitati la imbinarile sudate si mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin proiect.

In cazuri deosebite, stabilite prin proiect, se poate admite efectuarea incercarilor de presiune cu apa si aer. In aceste situatii modul de efectuare a incercarii, inclusiv inaltimea coloanei de apa, se stabilesc prin proiect si se inscriu in documentatia tehnica. Incercarea pneumatica de etanseitate 4.

cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 cum să slăbești mai mult pe adderall

In afara de incercarea de presiune hidraulica, recipientele care lucreaza cu fluide toxice, explozive sau inflamabile se supun si la o incercare pneumatica de etanseitate. Incercarea se efectueaza cu aer, azot sau, dupa caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul. Incercarea pneumatica de etanseitate consta in mentinerea presiunii maxime admisibile de lucru in recipient timp de minim 30 de minute daca prin documentatia tehnica nu este prevazut altfel si se considera reusita daca nu se constata o scadere a presiunii si pierderi de fluid.

Procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarii de etanseitate va fi scris in cartea recipientului - partea de exploatare. In cazuri speciale, atunci cand fluidul de lucru este in stare lichida, cand beneficiarul nu dispune de agregate corespunzatoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesara si alte metode de incercare nu sunt posibile, se admite inlocuirea incercarii pneumatice de etanseitate cu o incercare de etanseitate cu fluidul lichidul de lucru la presiunea de lucru, durata de incercare fiind de cel putin 60 de minute.

Incercarea pneumatica de etanseitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. In cazuri justificate prin proiect se admite efectuarea incercarii pneumatice de etanseitate si prin alte metode cu amoniac si fenolftaleina, freon etc.

Instructiunile vor fi anexate la documentatia tehnica. Reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta Dupa efectuarea incercarii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranta care echipeaza recipientul sub presiune, daca acestea sunt montate pe recipient.

  • Acest lucru necesitã crearea de condiþii privind baza materialã ºi cadrele tehnice de specialitate.
  • Full text of "Rabega, Constantin Chimie Generala OCR"
  • Cum să arzi grăsimea peste 40 de ani
  • Slăbit natasha crozier
  • Pierderea în greutate a celulelor secera

Daca dispozitivele de siguranta au fost reglate si sigilate, documentatia de insotire a acestora certificatul de verificare si reglare corespunzator va fi atasata la cartea recipientului - partea de exploatare. Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului, inspectorul de specialitate cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 ISCIR-INSPECT IT va efectua urmatoarele verificari: a verificarea existentei documentatiei tehnice a recipientului sub presiune, conform pct.

Obligatiile si responsabilitatile unitatilor detinatoare 5. Agentii economici detinatori de recipiente metalice sub presiune sunt obligati sa ia toate masurile in vederea respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul functionarii recipientelor perioada neregulată pierde în greutate conditii de siguranta.

cea mai bună grăsime termogenă cu ardere termică v10 pierderea în greutate de tricotat

Daca cu ocazia verificarilor efectuate de unitatea detinatoare se constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a recipientului sub presiune, acesta se va opri imediat din functiune, detinatorul avand obligatia sa anunte in termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT in vederea examinarii acestuia si luarii masurilor corespunzatoare. Agentii economici detinatori sunt obligati sa numeasca personal propriu de specialitate cu studii superioare tehnice, maistri sau tehnicieniin raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT si care va raspunde impreuna cu conducerea agentului economic de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Personalul mentionat, denumit "responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor" RSVTIva fi numit prin decizie interna, conform modelului din anexa E, data de conducerea agentului economic. RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati: a sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare care reglementeaza functionarea in conditii de siguranta a recipientelor sub presiune; b sa urmareasca elaborarea si dotarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a recipientelor, precum si masurile care trebuie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari in functionarea recipientelor sub presiune sau a proceselor in care acestea sunt inglobate.