online banking - Traduction française – Linguee

Slăbește cu culturelle

Criza actuală - o șansă pentru a progresa în înțelepciune Dorim în primul rând să mulțumim Excelenței Sale José Manuel Barroso, pentru invitația adresată de a participa la întâlnirea anuală a liderilor slăbește cu culturelle din Europa cu înalți reprezentanți ai instituțiilor europene.

Tema de anul acesta, care aniversează 20 de ani de la introducerea prin Tratatul de la Maastricht din a conceptului de cetățenie europeană, este una actuală, deoarece crizele multiple care afectează Europa azi diminuează încrederea cetățeanului în proiectul Europa unită.

Așa scapi cel mai ușor de 10 kilograme

Prosperitatea pusă sub semnul întrebării Uniunea Europeană este un experiment unic, aflat în construcție, pe baza unei sinteze de valori: libertatea, statul de drept, democrația, drepturile omului, solidaritatea ș.

Idealul sau proiectul european inițial avea două aripi sau motivații majore care i-au permis să se înalțe foarte mult. Aceste două motivații erau pacea și solidaritatea între statele Europei.

Iar motorul care a propulsat cu forță proiectul european a fost prosperitatea materială, ca urmare a unei creșteri economice susținute.

pierderea în greutate din cauza îmbătrânirii

Însă, ultimii ani au arătat că prosperitatea Europei a slăbit din cauza mai multor crize: criza economico-financiară, criza socială și criza de credibilitate a instituțiilor. Oricum, când motivația prosperității materiale imediate slăbește, ea trebuie completată cu o motivație spirituală sau morală solidă, care să promoveze corectitudinea, echitatea, eradicarea corupției, a fraudei și a evaziunii fiscale în societate.

Criza actuală - un apel la înțelepciune și solidaritate Criza economică actuală cere statelor membre și tuturor cetățenilor europeni slăbește cu culturelle și vigilență în folosirea banilor și cheamă Uniunea Europeană să progreseze în înțelepciune și solidaritate, adică să răspundă noilor probleme apărute ca tensiuni majore între criza economică și credibilitatea politică, între politicile de austeritate și nevoia de creștere economică, între libertatea individuală și solidaritatea socială, între identitatea națională și unitatea globală, între tradiție și secularizare, între criza familiei și diminuarea natalității, între criza vieții spirituale și degradarea vieții sociale.

În fața acestor tensiuni, care creează adesea confuzie și incertitudine în rândul slăbește cu culturelle europeni, trebuie promovate mai intens coresponsabilitatea și cooperarea între statele membre ale Uniunii, dar și dialogul Uniunii cu cetățenii europeni, insuficient informați sau insuficient motivați, pentru a susține proiectul european.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu este iubită când emite și unele recomandări care afectează negativ identitatea culturală și religioasă tradițională a cetățenilor europeni sau când nu reușește să intensifice încrederea cetățenilor europeni în programele elaborate de ea.

Applications Linguee

De aceea, credem că este necesară implicarea mai activă a cetățenilor în inițiative europene. În acest sens, de pildă, Patriarhia Română sprijină activ o inițiativă cetățenească europeană instrument devenit posibil prin Tratatul de la Lisabona - art. România fiind statul membru al Uniunii Europene cu cei mai mulți creștini ortodocși, Biserica Ortodoxă Română încurajează cooperarea și solidaritatea europeană.

În contextul crizei actuale, Bisericile din Europa contribuie deja la dezvoltarea solidarității sociale, în slăbește cu culturelle în țări puternic afectate de criză, ca Grecia și Cipru.

În România, Biserica dezvoltă proiecte cu finanțare europeană în domeniul incluziunii sociale, al educației copiilor și tinerilor, în domeniul restaurării monumentelor istorice, religioase și civile, și chiar în domeniul agriculturii.

Dana Roba a slăbit peste 12 de kilograme cu dieta Oanei Turcu, fără sport şi fără înfometare

Recent, a fost semnat un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România cu scopul de-a încuraja folosirea fondurilor europene pentru dezvoltarea agriculturii prin diverse programe. Sperăm din partea Uniunii Europene ca aceste fonduri destinate agriculturii să crească în viitor și pentru România. Un proiect comunitar major cere convingeri puternice În concluzie, criza actuală cheamă toate statele Europei și pe toți cetățenii europeni la mai multă coresponsabilitate, cooperare și solidaritate, adică la mai multă unitate.

Cum să reduci grăsimea naturală acasă Metode naturale de slabit. Remedii naturale pentru slăbit. Studiile au arătat că iaurtul integral satură mult mai bine decât cel degresat, iar alegerea ideală este iaurtul bio - delicios dacă adăugaţi o linguriţă de miere.

Liderii religioși din Europa pot contribui, de asemenea, la depășirea crizei actuale prin apelul la coresponsabilitate și solidaritate, prin rugăciune și acțiune, prin cultivarea model tipic de pierdere în greutate și încrederii în efortul comun de-a ameliora situația actuală.

Totuși, într-o lume aflată în proces de globalizare rapidă, când în societate totul se schimbă prea rapid din punct de vedere tehnic, economic și politic, un mare număr de oameni găsesc în religie un reper major de continuitate și de conservare a identității spirituale și culturale, etnice sau naționale. Iar diversitatea spirituală și culturală a Europei este marea sa bogăție care trebuie păstrată, chiar dacă nu poate fi cuantificată economic sau financiar.

În acest sens, dialogul Uniunii Europene cu Bisericile, comunitățile religioase și filosofice este în același timp un act democratic și de respect pentru cetățenii europeni, pentru credința și cultura lor, indiferent de prosperitatea lor materială. Vă mulțumesc pentru atenție! Le thème de cette année, qui célèbre 20 ans depuis l'introduction par le Traité de Maastricht en du concept de citoyenneté européenne, est un thème actuel, étant donné que les multiples crises qui affectent l'Europe d'aujourd'hui diminuent la confiance des slăbește cu culturelle dans l'Europe unie.

La prospérité remise en question L'Union européenne est une expérience unique en cours de construction, basée sur une synthèse de valeurs: la liberté, l'Etat de droit, la démocratie, les droits de l'homme, la solidarité etc.

Criza actuală - o șansă pentru a progresa în înțelepciune

L'idéal ou le projet européen initial avait deux ailes ou motivations majeures qui lui ont permis de s'élever d'une manière vertigineuse. Ces deux motivations étaient la paix et la solidarité entre les pays européens.

Et le moteur ou la force motrice slăbește cu culturelle le projet européen était la prospérité matérielle, qui résultait d'une croissance économique soutenue.

Weider arzător de grăsimi gt

Cependant, ces dernières années ont montré que la prospérité de l'Europe s'est affaiblie en raison de plusieurs crises: la crise financière et économique, la crise sociale et la crise de crédibilité des institutions. Toutefois, lorsque la motivation de la prospérité matérielle immédiate affaiblit, elle doit être complétée par une forte motivation spirituelle ou morale, qui favorise la justice, l'équité, l'éradication de la corruption, de la fraude et de l'évasion fiscales dans la société.

D'autre part, l'Union Européenne n'est pas aimée lorsqu'elle émet des recommandations qui affectent négativement l'identité culturelle et religieuse traditionnelles des citoyens européens, ou quand elle ne parvient pas à accroître la confiance des citoyens européens dans les programmes qu'elle développe.

Criza actuala — o sansa pentru a progresa in intelepciune Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la Intalnirea anuala a liderilor religiosi din Europa cu inalti reprezentanti ai institutiilor europene, Bruxelles, 30 mai Dorim in primul rand sa multumim Excelentei Sale José Manuel Barroso, pentru invitatia adresata de a participa la intalnirea anuala a liderilor religiosi din Europa cu inalti reprezentanti ai institutiilor europene. Tema de anul acesta, care aniverseaza 20 de ani de la introducerea prin Tratatul de la Slăbește cu culturelle din a conceptului de cetatenie europeana, este una actuala, deoarece crizele multiple care afecteaza Europa azi diminueaza increderea cetateanului in proiectul Europa unita. Prosperitatea pusa sub semnul intrebariiUniunea Europeana este un experiment unic, aflat in constructie, pe baza unei sinteze de valori: libertatea, statul de drept, democratia, drepturile omului, solidaritatea s. Idealul sau proiectul european initial avea doua aripi sau motivatii majore care i-au permis sa se inalte foarte mult.

Par conséquent, nous considérons qu'une participation plus active des citoyens slăbește cu culturelle les affaires européennes est nécessaire.

En Roumanie, l'Eglise développe des projets financés par l'Union Européenne dans le domaine de l'inclusion sociale, de l'éducation des enfants et des jeunes, de la restauration de monuments historiques, religieux et civils, et même dans le domaine de l'agriculture. Nous espérons que les fonds distribués par l'Union Européenne pour l'agriculture vont augmenter dans l'avenir pour la Roumanie aussi. Un projet européen majeur nécessite de fortes convictions En conclusion, la crise actuelle appelle tous les pays européens et tous les citoyens européens à manifester une plus grande coresponsabilité, coopération et solidarité, c'est-à-dire une plus grande unité.

Les chefs religieux en Europe peuvent également contribuer à surmonter la crise actuelle en appelant à la coresponsabilité et à la solidarité, à travers la prière et l'action, en cultivant l'espoir et la confiance dans l'effort commun pour améliorer la situation actuelle. Toutefois, lorsque tout change trop vite dans la société du point de vue technique, économique et politique, beaucoup de gens trouvent dans la religion un repère majeur pour la continuité et la préservation de l'identité spirituelle et culturelle, ethnique ou nationale.

Efecte secundare ozempice de pierdere în greutate

Je vous remercie de votre attention! Continuarea navigării implică acceptarea lor.