m.m - Les Femmes Corectata[1]

Reducerea greutății preconizate a rox, m.m - Les Femmes Corectata[1]

Conținutul

  Municipiul dispune de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare pierdere în greutate garfield de echipamente publice încă deficitare: precum Pictor Rosenthal, Râfov, Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Mimiu, Buda.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Pe de altă parte, 5. Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca. Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată cartier Pictor Rosenthal așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, respectiv la paginile: -   Pag.

  Planul de acțiune al SDL Ploiești punctează necesitatea combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Pictor Rosenthal, Ploiești.

  De asemenea in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploieștia fost identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Pictor Rosenthal prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Prezentul proiect este in acord cu Strategia Naționala pentru promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sararciei - capitolul 3. Ca urmare a implementării proiectului se urmărește creșterea calitatii vieții persoanelor situate in aceasta zona marginalizata. Deși este un cartier al Ploieștiului, caracterul zonei este preponderent rural, predominând locuințele individuale pe loturi cu suprafață redusă, cu reducerea greutății preconizate a rox mic de înălțime.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Infrastructura și dotările tehnico-edilitare sunt deficitare și insuficient extinse, astfel încât unele zone nu beneficiază de rețele de alimentare cu apă, canalizare și iluminat public. Lipsa investițiilor în reabilitarea sistemului rutier în zonă este vizibilă prin starea avansată de degradare a unora dintre străzile din cartier și de asemenea lipsesc punctele de interes comunitare de tipul: parcuri, terenuri de sport, clădiri cu destinație educațională, socială și spațiile de recreere.

  Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată cartier Pictor Rosenthal așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, respectiv la paginile: J Pag. J Pag 81 si Zonele cele mai vulnerabile din punct de reducerea greutății preconizate a rox social, identificate la nivelul municipiului Ploiești, sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Moțoi, Bereasca J Pag locuințele individuale din cartierele din afara centrului, unde multe sunt de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor fără canalizare, gaze, uneori apă și care au fost și sunt locuite de o populație cu venituri medii spre mici  ex.

  Se constată necesitatea regenerării fizice, economice și sociale, precum și necesitatea de creștere a calității vieții în cadrul comunităților marginalizate.

  reducerea greutății preconizate a rox

  Regenerarea componentei materiale prespune un proiect complex, integrat.